Saygıdeğer Komşularımız,

Günümüzde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülkemize kazandırılan Toplu konutlar alanları, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade kat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerin özelliği, "ortak kullanım"a açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla ve ibadethaneleriyle kat maliklerinin İhtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için "site yöneticiliği" kavramını zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini kat mülkiyeti kanunun'nun yanı sıra ” site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi” ve “Yargıtay içtihatlarına dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla TOKİ kat mülkiyetine geçilinceye kadar toplu konutlarda geçici yönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrimenkul satış sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan şekliyle yönetim hizmetleri İştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş' le yürütmektedir.

Bu uygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu İle 5711 sayılı KMK'nu değiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda bakıldığında tüm dairelerin kat maliki (tapu sahibi) kanunda TOKİ olarak geçmekte olup yönetim atama İle görevlendirme yetkisi kendisine aittir.

SİTE YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ

 • Site sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda yapılması istenen çalışmaların alt yapısını hazırlamak ve site sakinlerine sunmak.
 • Yıllık işletme bütçesini kat sakinlerine tebliğ etmek.
 • Site içerisindeki yeşil alanların sulama temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Ortak alanların temizliğini yapmak.
 • Ortak alanların temizliğini yapmak.
 • Apartman sakinlerinin çöplerinin toplamak ve bu çöpleri konteynırlara koymak
 • Kışın ortak alanlara tuz dökülmesi ve kar temizleme işlemlerini gerçekleştirmek
 • Ortak donatı alanlarında işlev gösteren su depoları, hidroforlar, asansörler gibi her türlü sistemin teknik anlamda devamlılığını sağlamak.
 • Zamanında ödenmeyen aidat miktarlarının icra yoluyla tahsilini gerçekleştirmek.
 • Site içerisinde gelişen ve suç unsuru teşkil eden olayları İlgili kuruluşlara bildirmek.
 • İmar planlarında öngörülmeyen büfe ve benzeri ticari faaliyetler yürüten yazışmaları ilgili kuruluşlara bildirmek
 • Su, elektrik, doğalgaz ve telefon şebekelerinde oluşan genel arızaları ilgili kuruluşlarabildirmek.
 • ** Site yöneticiliği bir ortak alan yöneticiliği olupdairelerin içerisinde gelişen problemler site yönetimin görev ve yetki alanı içerisinde değildir.

İletişim

ADRES:ESENTEPE MAH. ESEN SOK. 1. ETAP TOKİ KONUTLARI C4 BLOK ZEMİN KAT YÖNETİM OFİSİ || TEL:0224 372 94 06